प्रतिक्षा काफ्ले

प्रतिक्षा काफ्लेका लेखहरु :

गण्डकी प्रदेश सरकारको १ अर्ब ६४ करोड बेरुजु

गण्डकी प्रदेश सरकारको बेरुजु १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । कूल बजेटको ६.८८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।