प्रिन्ट संस्करण
आश्विन २६, २०७५

पालना भएन स्थानीय तह सञ्चालन ऐन

बागलुङ (कास)– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हरेक महिना बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ  । तर, बागलुङ नगरपालिकाले महिनौंसम्म बैठक राखेको छैन  ।