शंकर पोखरेल

समृद्धिका १३ स्तम्भ

पहिलो, भौगर्भिक अध्ययनमा आधारित भूउपयोगको नीति । भौगर्भिक अध्ययनमा आधारित भूउपयोग नीति अवलम्बन गरिसकेपछि मात्र हामीले उपयोगिताका आधारमा भूमि वर्गीकरण गर्न सक्छौं ।

शंकर पोखरेलका लेखहरु :

२०१९ मा अन्य समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।