११.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

लेखक भेटिएन:

तपाईले खोज्नुभएको लेखक भेटिएन ।