१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३०६

लेखक भेटिएन:

तपाईले खोज्नुभएको लेखक भेटिएन ।