११.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४
वैदेशिक अध्ययन विशेष
वैदेशिक अध्ययन विशेषमा  कुनै समाचार फेला परेन ।