१२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

लेखक भेटिएन:

तपाईले खोज्नुभएको लेखक भेटिएन ।