काठमाडौं-जापान सिधा उडान
काठमाडौं-जापान सिधा उडानमा  कुनै समाचार फेला परेन ।