डा. मेरी डेसेन

नेपालमा आणविक उद्योग

नेपाललाई ‘पारमाणविक राष्ट्र’ बनाउनेसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलको चरणमा छ । ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा गम्भीर विमर्श खाँचो छ । 

डा. मेरी डेसेनका लेखहरु :

२०२० मा अन्य समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।