दूतावासबाटै श्रम स्वीकृति
दूतावासबाटै श्रम स्वीकृतिमा  कुनै समाचार फेला परेन ।