महेन्द्र सुब्बा

महेन्द्र सुब्बाका लेखहरु :

कोभिड-१९ पछिको सहरी विकास

कोभिड–१९ का कारण सहरी जीवनका आधारहरू नै डगमगाइरहेका छन् । यसबाट हुने मृत्यु बढिरहेकै छ । यसका कारण नेपालमा मृत्यु त्यति नभए पनि सामाजिक, आर्थिक र मानसिक प्रभाव हामीले महसुस गरिरहेका छौं ।