मेडिकल कलेजमा अनियमितता
मेडिकल कलेजमा अनियमिततामा  कुनै समाचार फेला परेन ।