नेकपाको कार्यविभाजन
नेकपाको कार्यविभाजनमा  कुनै समाचार फेला परेन ।