प्रगति राई

प्रगति राईका लेखहरु :

‘छकालै’ पढिसकेपछि

छकालै अर्थात बिहानै । बीसजना युवाहरूको सीपले बनेको कथासंग्रह हो यो । बिहान अर्थात् युवा–अवस्थाको बिम्ब । यसैले पनि यो संग्रहको नाम ‘छकालै’ सान्दर्भिक लाग्यो ।