पार्वता चौधरी

पार्वता चौधरीका लेखहरु :

असुरक्षित गर्भपतनको नियन्त्रण

नेपाल सरकारले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिए पनि कुल मातृ मृत्युमध्ये ७ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन गराएको कारण हुने गर्छ । नेपालमा प्रतिवर्ष ३ लाख २३ हजार महिलाले गर्भपतन गराउँछन्, जसमध्ये ५८ प्रतिशत असुरक्षित तवरले हुन्छ । गर्भपतनका कारण मातृ मृत्यु हुनुको कारण अशिक्षा र सूचना अभाव हो । ४१ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलाहरूलाई मात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको बारे जानकारी रहेको परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांक छ ।