सुन्दर कुरुप

सुन्दर कुरुपका लेखहरु :

ओ ! मेरो प्रिय कवि

दरबारका पाखुराभरिखोपिएका छन् जँगबहादुरको नयाँ ट्याटुशासकहरुको नयाँ कोटको खल्तीबाटआइरहेछ रगतको आलो गन्ध