शरणकुमार अर्याल

शरणकुमार अर्यालका लेखहरु :

एकीकृत पाठ्यक्रमको प्रभावकारिता

नेपालको औपचारिक विद्यालय शिक्षाले प्रमाणपत्र मात्र दिएर शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्छ भन्ने जनगुनासो छ । यसो हुनुमा विगतमा हाम्रा पाठ्यक्रमहरू विषयगत मात्र हुनु एक कारक तत्त्व हो ।