इन्द्रबहादुर कार्की

इन्द्रबहादुर कार्कीका लेखहरु :

दूर शिक्षा र नेपाल खुला विश्वविद्यालय

दूर (अनलाइन) शिक्षा भन्नाले घरमा बसेर इन्टरनेटका माध्यमबाट पठनपाठन गरिने शैक्षिक क्रियाकलापलाई बुझिन्छ । चलनचल्तीको भाषामा यसलाई डिजिटल शिक्षाका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।