राम कार्की ‘पार्थ’

राम कार्की ‘पार्थ’का लेखहरु :

साथी घनश्याम, कुन बाटो ? मूलबाटो ?

विचार जबसम्म केवल विचार रहन्छ अस्पष्ट रहन्छ प्रशंसनीय रहन्छआपत्तिले टाउको उठाइहाल्छजब योजनामा ढल्न थाल्छ विचार–बर्तोल्त ब्रेख्त