परशुराम तामाङ

सिद्धान्त र व्यवहारको बेमेल

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारभूत सिद्धान्त हो– सबै मतदाता प्रतिनिधित्वका लागि योग्य हुन्छन् र समाजका सबै राजनीतिक समुदाय वा दल उनीहरूको निर्वाचक मण्डलमा भएको मत (शक्ति) को अनुपातमा नीति निर्माण अङ्ग (संसद) मा प्रतिनिधित्व गर्न योग्य हुन्छन् ।

परशुराम तामाङका लेखहरु :

२०१९ मा अन्य समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।