प्रकाश पाण्डे

प्रकाश पाण्डेका लेखहरु :

कोरोनाले सिकायो पाठ

शिक्षा मन्त्रालयबाट सेवा सञ्चालन स्वीकृति पाएका र स्वीकृतिका लागि आवेदन दर्ता भएका र प्रक्रियामा रहेका समेतलाई गणना गर्दा २ हजारभन्दा बढी संस्थाहरू यस व्यवसायमा आबद्ध छन् ।