गणेशप्रसाद निरौला

गणेशप्रसाद निरौलाका लेखहरु :

जलवायु परिवर्तनको जोखिममा श्रमिक

नेपालमा करिब १ करोड ७ लाख श्रमिक रहेको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण–२०७४ ले देखाएको छ । तीमध्ये ८२.४ प्रतिशतभन्दा बढी कृषिसहित अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकमध्ये ६६.५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । तिनीहरूको काम गर्ने स्थान एवं कामका सर्त, सुविधा र ज्यालाको अवस्था न्यूनतम मापदण्डभन्दा पनि तल रहेको अध्ययनहरूमा उल्लेख छ ।