दिनमान गुर्मछान

दिनमान गुर्मछानका लेखहरु :

कमरेड दीपकको हस्ताक्षर

भिजेको कागजमा लेखिएको थियो– ‘तपाईं उहाँसँग आउनुहोला । हामीलाई तपाईंको खाँचो छ ।’ –कमरेड दीपक । र, अन्तिममा थियो किरिङमिरिङ हस्ताक्षर ।