मधु घिमिरे

मधु घिमिरेका लेखहरु :

सिमसार मानव जीवनको आधार

प्राकृतिक वा कृत्रिम रूपले उत्पत्ति भई स्थायी वा अस्थायी रूपमा पानीले ढाकेको, पानी बग्ने वा झरनाका रूपमा खसेर बनेको दलदल, धाप, जरुवा क्षेत्र वा नुनिलो तथा क्षारयुक्त पानी रहेको ठाउँ सिमसार हो । ताल, तलैया, पोखरी, नदी, खोला, झरना, धानखेत आदि सिमसार क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन् ।