विशालप्रसाद न्यौपाने

विशालप्रसाद न्यौपानेका लेखहरु :

बाघे माउसुली

साँझपख सीएफएल बत्तीको अगाडी चक्कर लगाउन आउँदा निसाचर पुतली र किरा-फट्याङ्ग्राहरु खाइरहेको हुन्छ ।