वित्तीय अराजकता र यसको विकेन्द्रीकरण- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वित्तीय अराजकता र यसको विकेन्द्रीकरण

सुरेन्द्र अर्याल

काठमाडौँ — नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई संघ, प्रदेश र  स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने गरी अनुसूचि ५ देखि ९ सम्म तीन तहका एकल अधिकार र साझा अधिकारका सूचीहरुको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ५९ ले तीनै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ।

धारा ६० मा तीन तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था समेत स्पष्ट गरेको छ।

धारा ११५ देखि १२५ सम्म संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था छ। धारा २०३ देखि २१३ सम्म प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र धारा २२८ देखि २३० सम्म स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरी विश्वव्यापी मान्यता प्राप्‍त कानूनबमोजम बाहेक कर लिन र जनअनुमोदन बेगर खर्च गर्न नपाइने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ। संविधानअनूरूप हुने गरी आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०७६ समेत लागू भएको छ । सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्‍थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ समयमा संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा रहेका छन् । आफ्ना अधिकारहरुको अभ्यास गर्न संविधान, तीनै तहका ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरुले समेत आर्थिक कारोबारलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ।

समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, स्वच्छता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र औचित्यको आवश्यकता पर्दछ । ती नीतिगत व्यवस्थाले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई उपलब्धिमूलक तुल्याउन बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक कारोबार, लेखांकन, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणलगायत क्रियाकलापहरुमा नियन्त्रण गरेको छ । तर सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रमा उचित नियन्त्रण हुन नसक्दा आर्थिक अनियमितता र अपव्यय बढ्न गई वित्तीय अराजकता बढ्ने गरेको छ । वित्तिय अराजकताको मापन गर्ने एक महत्वपूर्ण औजार बेरुजूको अंक हो ।

त्यसैका आधारमा आर्थिक अराजकता र अनुशासनहीनतालाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरुले प्रस्ट्याउंँछ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सम्मको ४६ औ प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु/बक्यौताको अंक करिब ९० अर्ब रहेकोमा ५७ औं प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा ६ सय ६४ अर्बभन्दा बढी फर्छ्यौट गर्न बाँकी देखिनुले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा विकृति र विसंगतिहरु बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।

असुल गर्नु पर्ने बेरुजु हरेक वर्ष करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदै आएकोमा ५७ औँ प्रतिवेदनले १८ प्रतिशतको हाराहारी रहेको देखाएको छ । संकलन गर्नुपर्ने राजस्वभन्दा कम संकलन गरेको, गर्नुपर्ने सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको र सरकारी कोष वा सम्पत्ति हिनामिना गरेकोमा यस्तो बेरुजु असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रकृतिको बेरुजूलाई आर्थिक अनियमितताको दृष्टिकोणले सबभन्दा गम्भीर प्रकृतिको बेरुजू मानिन्छ । जसले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्न समेत प्रेरित गर्दछ । बक्यौता राजस्वको रकम समेत यो वर्षसम्म १ सय ९७ अर्बभन्दा बढी हुनुलाई अर्को चुनौतीको रुपमा लिन सकिन्छ । कुल बेरुजु अङकमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजूको हिस्सा ४६.७५ प्रतिशत र पेश्कीको हिस्सा ३४.९६ प्रतिशत हुनुले बेरुजुको ठूलो रकम अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेश नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको, पेश्की लगायतका कारणले सिर्जना भएको देखिन्छ । शोधभर्ना हुन बाँकी वैदेशिक सहायता र ऋणको रकम विगत केही वर्ष देखि ४०/४५ अर्ब रही रहनु अर्को चुनौती हो ।

तीन तहका सरकारको बेरुजू विश्लेषण गर्दा यो वर्ष लेखापरीक्षण गरिएको रकममा संघीय मन्त्रालय तथा निकायको ४.०५ प्रतिशत, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको ४.३३ प्रतिशत र स्थानीय तहको ५.१५ प्रतिशत बेरुजू देखिन्छ । यसले संघीय संरचनामा तीन तहमा बेरुजूको हिस्सा बढ्दै गई वित्तीय अराजकता समेत विकेन्द्रीत हुँदै गएको देखिन्छ, जुन अत्यन्तै गम्भीर विषय बनेको छ । गत आर्थिक वर्षको वेरुजुको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि संघीय निकायहरुको वेरुजुको हिस्सामा केही कमी भएको देखिए तापनि स्थानीय तहको वेरुजुको हिस्सा ४.२२ प्रतिशतबाट बढेर ५.१५ प्रतिशत पुग्नुमा आर्थिक कारोबारको स्वच्छता, पारदर्शीता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

तीनै तहका सरकारले वित्तीय संघीयताको समेत अभ्यास गरिरहँदा वित्तीय अनुशासनहीनताको अवस्था पनि क्रमशः विकेन्द्रित हुँदै गइरहेको संकेत बेरुजूका तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुन्छ । यसो हुनुको कारण आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानूनको पालना र कायम भएको बेरुजु फछर्यौट गराउनेतर्फ जिम्मेवारी मन्त्रालय/निकाय/सचिवालय/आयोगको शिथिलता हो ।

महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेखित बेरुजूको व्यहोरा विश्लेषण गर्दा एउटै प्रकृतिका गैरकानूनी र प्रक्रिया नपुगेका कारोबारहरु बारम्बार दोहोरिरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी संघीय निकायमा कायम भएको बेरुजूको प्रकृति जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत देखिनु प्रचलित कानूनको पालनामा उदासिनता हो । त्योभन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय तहमा कतिपय गर्नै नहुने शीर्षकमा समेत खर्च गरी आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीनै तहमा देखिएका समान प्रकृतिका बेरुजूहरुमा समयमै आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने, ठेक्का व्यवस्थापन नगर्ने, पूँजीगत खर्च समयमा नगर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, गैरबजेटरी खर्च गर्ने, बोलपत्र विना सिधै सामान खरिद गर्ने, परामर्श सेवामा खर्च गर्ने, लगायतका गैर कानूनी आर्थिक कारोवारसँग सम्बन्धित बेरुजूहरु रहेका छन् ।

बेरुजु बढ्नुमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक दुवै क्षेत्रका पदाधिकारीहरु जिम्मेवार देखिन्छन् । नीति र विधिको उल्लङ्गन गर्ने एवं दण्डहीनताको निरन्तरता नै यसका कारक तत्वहरु हुन् । आर्थिक कार्यविधि ऐन/नियम र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनमा समसामयिक संशोधन हुँदै गए तापनि सुधार हुनुपर्ने निकायहरुमा, कार्यविधिमा, व्यवहारमा, आचरणमा, कार्यप्रक्रिया र शैलीमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । मुलुकको विकास व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, न्याय व्यवस्थापन र आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्ने निकायहरु नै अनियमितता गर्ने अखडा भएका तथ्यहरु ती निकायका बेरुजु रकमबाट पुष्टि हुन्छ ।

महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरी प्रधानमन्त्रीमार्फत् संसदमा पठाउने र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ । प्रदेशको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा पठाइ त्यहाँको लेखा समितिमा छलफल हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, स्थानीय तहहरुको प्रतिवेदन सम्बन्धित तहमा दिने व्यवस्था रहे पनि ती प्रतिवेदनहरुमााथि स्वतन्त्र छलफल हुने स्पष्ट संयन्त्रको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अभावले वित्तीय अराजकता बढ्दै जाने प्रबल सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व सम्बन्धी ऐन–२०७६ ले बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने दायीत्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने र बेरुजु फर्छ्यौट गर्न लगाउने दायीत्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था गरेको छ । बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र कार्यालयले बेरुजू फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षण गराउनुपर्ने र सो नगरेमा महालेखापरीक्षकले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । र, निजले बेरुजुउपर कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लेखाउत्तरदायी अधिकृतले पनि कारबाही नगरेमा महालेखापरीक्षकले विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान ऐनले गरेको छ ।

यस ऐनबमोजिम योजना छनौट गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार, बजेट प्रस्ताव, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन, बजेट समर्पण गर्ने गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने गराउने कर्तव्य संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखको हुने व्यवस्था छ । मन्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हुने छन् । लेखा राख्ने, खर्च गर्ने तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने गराउने लगायतका वित्तीय उत्तरदायीत्व बहन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीबाट वित्तीय उत्तरदायीत्व बहन भए नभएको प्रधानमन्त्रीबाट निगरानी हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक निकायको हकमा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट वित्तीय उत्तरदायीत्व बहन भए नभएको त्यस्तो निकायको प्रमुखबाट निगरानी हुने व्यवस्था छ । अन्य निकायको हकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीबाट निगरानी हुने व्यवस्था गरी वित्तीय उत्तरदायीत्व बहन गर्ने गराउने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई बेरुजुको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यस ऐनको कार्यान्वयनको पक्ष प्रभावकारी हुनसके आर्थिक कारोबारमा प्रशासनिक नेतृत्वमात्र जवाफदेही हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था र अभ्यासबाट माथि उठी जिम्मेवार राजनीतिक पदाधिकारीहरुलाई समेत वित्तीय आयाममा जवाफदेही बनाऊन सकिन्छ ।

यसरी हरेक वर्ष बढ्दै गई रहेको र तीनै तहका सरकारमा विस्तारित हुँदै गईरकेको बेरुजू न्यूनीकरण गर्न आर्थिक कारोबारमा जिम्मेवार व्यतिहरुको सदाचारिता, नैतिकता, जिम्मेवारीबोध, स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका पक्षले अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसको लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष प्रचलित कानून, विधि, प्रक्रिया र अभ्यासहरुको पालना नै हो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई खर्च नगर्ने, कानूनबमोजिम कर लिने, आर्थिक प्रशासनका सिद्धान्तहरु अवलम्वन गर्ने, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउनेलगायतका माध्यमबाट बेरुजू कायमै नहुने गरी कारोबार गर्न सकिन्छ । बेरुजू कायम नहुनको लागि हरेक निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बनाइ लागु गर्ने, जोखिमका आधारमा छानबिन गरी चुहावट नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कारोबारलाई जोखिमको आधारमा छानविन गर्ने, समयमै शोधभर्ना लिने, जिम्मेवारी सार्ने, प्रमाण कागजात चुस्त दुरुस्त राख्ने, समयमै पेश्की फर्छ्यौट गर्ने लगायतका कार्य गर्नु जरुरी छ ।

कायम भएको बेरुजू न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित व्यतिलाई जवाफदेही तुल्याउने, बेरुजू फर्छ्यौट अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउने, संघीय संसद र प्रदेशसभाका सार्वजनिक लेखा समितिहरुमा समयमै बेरुजू छलफल गरी टुङ्गो लगाउने गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहको हकमा बेरुजू प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न स्वतन्त्र लेखा समितिको व्यवस्था गरी समयमै बेरुजूको टुङ्गो लगाउनु पर्दछ । आर्थिक कारोबारमा संलग्न जनशक्तिको वृत्ति विकासको प्रमुख आधार बेरुजूलाई लिने र सरुवासमेत कायम भएको बेरुजूको आधारमा मापदण्ड बनाई गर्ने अभ्यासलाई कडाईका साथ पालना गरे बेरुजु न्यूनीकरण हुन सक्छ । दण्ड र पुरस्कारको आधार समेत बेरुजूलाई बनाउनु पर्दछ ।

राजनीतिक तहको वित्तीय जवाफदेहीता प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत लागू गर्नु पर्दछ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजूको हकमा सम्बन्धित पदाधिकारी र केन्द्रीय तहशिल कार्यालयले कडाईका साथ कानून बमोजिम असुलउपर गर्नु पर्दछ । निगरानी गर्ने निकायहरु संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत बेरुजूलाई आधार मानी निगरानी र छानबिन गर्नु पर्दछ । महालेखा परीक्षकले समेत बेरुजू कायम गर्दा वस्तुगत र यथार्थवादी भई कायम गर्नैपर्ने बेरुजू कायम गर्ने र प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरु सम्बन्धित निकायले समयमै पालना गर्नु पर्दछ । नागरिक समाज र सञ्चार जगतको समेत निरन्तर खबरदारी हुन सकेमा बेरुजु कायम नहुने र निस्केको बेरुजुसमेत समयमै फर्छ्यौट हुनसक्दछ । न्यायीक र अर्धन्यायीक निकायमा विचाराधीन रहेका बेरुजूहरु समयमै किनारा लगाउने व्यवस्था कानूनमै हुनुपर्दछ । यसो गरेमा तीनै तहको आर्थिक कारोबारमा वित्तीय अराजकता नियन्त्रण भई स्वच्छता, पारदर्शीता र जवाफदेहीता प्रवर्द्धन हुने र अन्ततोगत्वा बेरुजू कम हुँदै वित्तीय सुशासन कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

लेखक अर्थ समितिका सचिव हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७७ १८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्मा भर्चुअल बैठकको अपरिहार्यता

आधुनिक प्रविधियुक्त साशकीय प्रणालीको विकास हुादै गएको विश्व परिवेशमा नेपालमा समेत विद्युतीय शासनमा जोड दिादै आएकाले संसद्मा भर्चुअल बैठक बस्ने अभ्यास विकास गर्न कोरोना महामारीले अवसर ल्याएको छ ।
भर्चुअल बैठक तत्काल हुन सके संसद् र संसदीय समितिहरूमा जनसरोकारका विषयहरू छलफल हुने र सरकारलाई मार्गदर्शन, निर्देशन हुनेसाथै सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुने प्रमुख माध्यम संसद् सधैं क्रियाशील रहने हुन्छ ।
सुरेन्द्र अर्याल

काठमाडौँ — आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा नागरिकले हरेक सरोकारका विषयहरू प्रत्यक्ष रूपमा शासन प्रणालीमा सहभागी नभई आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्ने गर्छन् ।

यसलाई प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना मतदाताहरूका सरोकारका विषयहरू वा राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न एकै ठाउा बसी छलफल, बहस, निर्णय गर्ने र समस्या समाधान गर्ने थलो संसद् हो । राज्यको साशकीय प्रणालीअनुरूप यस्ता थलोहरूलाई विभिन्न नामले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । संसदीय साशन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा संसद् भनिएजस्तै अन्य कतिपय मुलुकमा कंग्रेस वा अन्य नामले छन् । मुलुकभित्र पनि यस्ता जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई विभिन्न नामले सम्बोधन गरेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू पनि मूलतः तीन तहमै छन् । संघको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई संसद्, प्रदेशको प्रदेशसभा र स्थानीय तहको स्थानीय सभा अर्थात् गाउासभा, नगरसभा, जिल्ला समन्वय समिति गरी नामकरण गरिएको छ । यी संस्थाहरूले मूलतः नीति र विधि बनाउने, सरकार गठन गर्ने, बजेट पारित गर्ने र सरकारका काम कारबाहीहरूको निगरानी गरी नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनुका साथै राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय स्तरका जनसरोकारका विषयहरूमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने गर्छन् ।

हालसम्मको अभ्यासमा संसद् वा सम्बन्धित सभा भन्नाले सामान्यतया छलफल गर्ने स्थान वा थलोलाई बुझ्ने गरिन्छ, जहाा जनप्रतिनिधिहरू एकै ठाउा भेला भई छलफल गर्ने गर्छन् । नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यही अभ्यास पाइन्छ ।

हाल विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारणले मानब सभ्यतामाथि नै चुनौती दिइरहेको छ । यसको नियन्त्रणको उत्तम उपाय मानवमानवबीचको भौतिक दूरी कायम राख्नु वा एकआपसमा भेटघाट सम्पर्क नगर्नु रहेकोमा विश्व जगत् सहमत छ । यस्तो अवस्थामा परम्परागत ढंगले एकै ठाउा भेला भई संसद् बैठक बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसै कारणले संघीय संसद्को पााचौं अधिवेशनका पछिल्ला बैठकहरू बस्न नसकी स्थगित हाुदै अधिवेशन अन्त्य नै हुन पुग्यो । सदनको अधिवेशन स्थगित भए पनि मिनी संसद्का रूपमा रहने संसदीय समितिहरू स्थायी रूपमा क्रियाशील रहन्छन् । हाल प्रतिनिधिसभामा दस, राष्ट्रिय सभामा चार र संयुक्त दुई गरी जम्मा सोह्र समितिहरू क्रियाशील रहेका छन् । संविधान र संघीय संसद्का नियमावलीहरूमा ती समितिहरूका कार्य क्षेत्र स्पष्ट तोकिएको छ । सदनका बैठकहरू नबसेको बेलामा ती समितिहरूमा दफावार छलफलका लागि प्राप्त विधेयकहरूमा छलफल गर्ने, सरकारका कामकारबाहीहरूको सूक्ष्म निगरानी गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने, सरकारलाई समितिमार्फत सदनप्रति जवाफदेही तुल्याउने, बजेट विनियोजन निर्माण र कार्यान्वयनमा आवश्यक छलफल गरी मार्गदर्शन गर्ने गरिन्छ । यसका अलावा प्राकृतिक विपद् र महामारीको समयमा राहत, उद्धार र जनहितका लागि आवश्यक निर्णय गरी सरकारलाई सहयोग गर्नेलगायतका कामकारबाही नियमित रूपमा गर्न नियमित बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । नेपाललगायत विश्वव्यापी रूपमा संसदीय समितिहरूका कामकारबाही यस्तै प्रकृतिका रहेका हुन्छन् । सदनका बैठकहरूको सन्दर्भमा अधिवेशन सुरु र अन्त्य हुने भएजस्तो समितिका बैठकहरूमा हुादैन । त्यसैले समितिहरूलाई सदनका स्थायी संयन्त्र मानिन्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा समितिका बैठकहरूसमेत सदस्यहरू एकै ठाउा भेला भई बस्न सक्ने अवस्था देखिादैन । यसरी सदन र समितिका बैठकहरू विश्वव्यापी रूपमा प्रभावित भैरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसद् र संसदीय समितिका बैठकहरू सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक ढााचाको खोजी हुन थालेको छ । यी ढााचामध्ये भर्चुअल बैठक उपयुक्त विधि हुन सक्छ । तर भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्न विश्वका सबैजसो मुलुकमा यसको कानुनी आधार र यसले गरेका निर्णयहरूको वैधानिकता बाधकजस्तो देखिएको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा समेत यस्तो प्रकारको बैठक गर्ने बलियो कानुनी आधार पाइादैन । हाल त्यहाा सदन चलेको अवस्था छैन । त्यहााका संसद्का विपक्षी दल र सत्तारूढ दलका समेत सांसदहरूले भर्चुअल बैठकका लागि माग गरेको र यही अप्रिल २१ तारेखका दिन भर्चुअल बैठक गर्ने योजना सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै संसदीय समितिहरूले समेत कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका काम कारबाही सम्बन्धमा सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षसाग जानकारी लिने बुझिएको छ । त्यहााको सरकारले गरेको भर्चुअल मिटिङमा प्रयोग गरिएको सफ्टवेयरको सूचना सुरक्षा सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठेको थियो ।

अमेरिका, भारतलगायतका मुलुकमा पनि संसद्मा यस्तो प्रकारले बैठक भएको पाइादैन । भारतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्म भर्चुअल भएको छ । नेपालमा मन्त्रिपरिषद् बैठक भर्चुअल हुन नसके पनि प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र अन्य सरोकारवाला पक्षसाग भिडिओमार्फत बैठक गरेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले अन्य मुलुकका सरकारी समकक्षी र अन्य सरोकारवाला पक्षसाग यही विधिमार्फत संवाद गरेको अवस्था छ । संसद्मा औपचारिक रूपमा यो ढााचामा बैठक नबसे पनि प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षहरूले अनौपचारिक रूपमा संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूसाग संवाद गरेको अवस्था छ । यी पृष्ठभूमिमा वर्तमान समयमा संसद्मा भर्चुअल बैठक सञ्चालनको अपरिहार्यता देहाएको कारणले देखिन्छ :–

 • कोरोना महामारीको वर्तमान त्रासदीको अवस्थामा यसको नियन्त्रणको प्रमुख उपाय मानव मानवबीचको भौतिक दूरी कायम राख्नुभएकाले
 • महामारी नियन्त्रण हुने अवधि अनिश्चित भएकाले लामो अवधि संसद् र समितिहरूलाई निष्क्रिय राख्न उचित नहुने हुनाले ।
 • संकटको वर्तमान समयमा यससाग सम्बन्धित यावत् विषयमा गहन छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक मार्गदर्शन र सहयोग गर्नुपर्ने भएकाले ।
 • सरकारी कामकारबाहीको नियमित निगरानी र छानबिन गरी अनियमितता हुन नदिन ।
 • स्थायी सदनको रूपमा रहने संसदीय समितिहरूलाई नियमित रूपमा क्रियाशील तुल्याई आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न ।
 • नागरिक सरोकारका विषयहरूमा नियमित रूपमा बहस गरी आवश्यक निर्णय गर्न ।
 • विभिन्न कारणले समितिमा भौतिक उपस्थिति जनाउन नसक्ने सदस्यहरू बैठकमा उपस्थित हुन सक्ने हुादा कोरम नपुग्ने समस्याबाट मुक्त हुन ।
 • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूबीच एकआपसमा निरन्तर संवाद गरी आवश्यक समन्वय गर्न ।

यी विविध कारणले वर्तमान समयमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले भर्चुअल बैठक गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता देखिएको छ । हरेक समस्या समाधानको अवसरसहित सिर्जना भएको हुन्छ । आधुनिक प्रविधियुक्त शासकीय प्रणालीको विकास हुादै गएको विश्व परिवेशमा नेपालमा समेत विद्युतीय शासनमा जोड दिादै आएको सन्दर्भमा संसद्मा भर्चुअल बैठक बस्ने अभ्यासको विकास गर्न कोरोना महामारीले अवसरको ल्याएको छ । विश्व परिवेशमा संसद्मा भर्चुअल बैठक बस्ने अभ्यासको विकास भई नसकेको अवस्थामा कोरोना महामारीले यो विकल्पको प्रयोगमा सबै मुलुकको ध्यान जानेछ । नेपालको सन्दर्भमा हाल संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा पूर्ण सदनमा यसको प्रयोग तत्काल गर्नु नपरे पनि समितिहरूमा यसको प्रयोग अपरिहार्य भएको छ । समितिहरूमा समेत सबै समितिको कार्यक्षेत्र एकै नभएकाले वर्तमान परिस्थितिसाग प्रत्यक्ष जोडिने समितिमा आवश्यकताअनुरूप भर्चुअल बैठक गर्नुपर्छ । जस्तो स्वास्थ्य सेवासाग सम्बन्धित यावत् विषयको छलफल शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा, राहत, आर्थिक प्याकेज, खर्च व्यवस्थापन, बजेटलगायतका विषयमा अर्थ समितिमा र अन्य आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रसाग सम्बन्धित विषयमा सबै समितिमा यो विधिबाट बैठक सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

संसद्मा भर्चुअल बैठक प्रारम्भ गर्नका लागि देहायका विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 • संसद्का नियमावलीहरूमा भर्चुअल बैठक गर्न सक्ने व्यवस्था नभएकाले यस्ता बैठकहरूको कानुनी आधार कसरी तयार गर्ने ।
 • बैठकले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयनको बाध्यकारी व्यवस्था कसरी गर्ने ।
 • बैठक सञ्चालन गर्न आवश्यक विश्वसनीय सफ्टवेयरलगायत अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था कसरी गर्ने ।
 • बैठकमा माननीय सदस्यहरूको हाजिरी व्यवस्थापन, भएका छलफल, निर्णय र पत्राचारसाथै तिनीहरूको अभिलेख कसरी राख्ने ।
 • छलफलका लागि माग गरिएका विवरणहरूको वितरण कसरी गर्ने ।
 • बैठकमा गरिएका छलफल र सूचना चुवाहट नियन्त्रण कसरी गर्ने ।
 • बैठकमा सञ्चारजगत्को सहभागिता कसरी गर्ने ।
 • ठूलो संख्यामा सरोकारवाला पक्षलाई आमन्त्रण गरी गर्नुपर्ने छलफललाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ।

यी सवालहरू उठ्न सक्ने भए तापनि धेरै जटिल र व्यवस्थित गर्नै नसकिने सवाल भने पक्कै होइनन् । कानुन बनाउने थलो संसद् भएकाले आवश्यक कानुनसमेत बनाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सचिवालयमा विश्वसनीय पूर्वाधार तयार गरी भर्चुअल बैठकका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । भर्चुअल बैठक तत्काल हुन सके संसद् र संसदीय समितिहरूमा जनसरोकारका विषयहरू घनीभूत छलफल हुने र सरकारलाई आवश्यक मार्गदर्शन, निर्देशन हुनेसाथै सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुने प्रमुख माध्यम संसद् सधैं क्रियाशील रहने हुन्छ । यो विधि प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सभाहरूमा समेत लागू गर्न सकिन्छ ।

अर्याल संसद्को अर्थ समितिका सचिव हुन्

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७७ १५:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×