सुविन न्यौपाने ‘कान्जिभाइ’

सुविन न्यौपाने ‘कान्जिभाइ’का लेखहरु :

कमरेडको जनै !

समाजवादी आदर्श बोकेकाहोनहार कमरेडअमेरिकाको स्विमिङ पुलतिरकिन रमाइरहेछन् भिरेर जनै ?