मोमिला

मोमिलाका लेखहरु :

शक्ति र प्रेम

हे ईश्वर !तिम्रो अध्यक्षतामा भइरहेकोआँसुको सम्मेलनमाअचानक म हाँस्न पुगेछुमलाई क्षमा गर ईश्वर !