मनप्रसाद सुब्बा

मनप्रसाद सुब्बाका लेखहरु :

ओ अमेरिका  !

ओ अमेरिका  ! तिमीले सुन्यौ ?कि एक तन्नेरी नेपाली भाषी कविलेतिमीलाई ठाडै काफरे भनेको छ  !