जनक कार्की

जनक कार्कीका लेखहरु :

छोडेर जानुको रहस्य !

जसरीपवनको प्रत्येक झोंकाले फूल स्पर्शमासुवासहरु छोडेर जान्छन्सल्किएर सुर्तीहरुले धूवााको सडकमार्गबाटफिल्टरहरु छोडेर जान्छन्