देवकी अभिलाषी

देवकी अभिलाषीका लेखहरु :

यातनागृह

जब खुला आकाशका चराहरुउड्दा उड्दै खस्छन् वधशालाको अगाडिसोच्नुस् अबबन्द भयो उसको उडान