कृष्ण पौडेल

कृष्ण पौडेलका लेखहरु :

वसन्त : खेतीपातीको नयाँ वर्ष

हिमालमा गयो जाडो लोक साऽनन्द देखियोउदायो रसिलो राम्रो ऋतु राज वसन्त यो ।नाम शेष भयो सारा पुरानो शिशिर स्थिति लियो वसन्तले अर्कै नयाँ गौरव पद्धति ।