तुला तिमिल्सिना

तुला तिमिल्सिनाका लेखहरु :

प्रकृति र प्राणी

प्राणीहरूको जन्म वातावरणमा हुन्छ र वातावरणमै हुर्कन्छन् । उनीहरू वातावरणमा जिउँछन् र वातावरणमा नै विलीन हुन्छन् ।वातावरणसँग प्राणीको गहिरो अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । त्यसैले वातावरणलाई विश्वले दिवसकै रुपमा मनाउन थाल्यो ।