विकास राणा, हेलिकप्टर पाइलट

विकास राणा, हेलिकप्टर पाइलटका लेखहरु :

२०२० मा कुनै समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।