शिव गौतम, कतार

शिव गौतम, कतारका लेखहरु :

२०२० मा कुनै समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।