केशब दाहाल

केशब दाहाल

केशब दाहालका लेखहरु :

माधवी ! ओ माधवी !

दशैं भख्खर सकिएको थियो । सरद ऋतु । त्यसैले आकास सफा थियो । सुर्यास्तको समय । सारसहरु ययाती दरबारको बुर्जालाई दाया पारेर