बालकृष्ण कट्टेल

बालकृष्ण कट्टेलका लेखहरु :

कारकाँदो तल्तिरकी धम्बोझी

सम्झूँसम्झूँ लागेको बेलाकसरी सम्झन्छ होलाकारकाँदोले धम्बोझीलाई ?भेटूँभेटूँ लागेको बेलाकुन बाटो हिँडेर जान्छ होला धम्बोझी कारकाँदो भेट्नलाई ?कारकाँदो–धम्बोझीलाई नै लाग्न थालेछ –आएका सबै सम्झनाले लागेका सबै रहरहरु मेटाउँदैनन्हिँडेका सबै बाटोलेचाहेका सबैलाई भेट्टाउँदैनन् !