धनबहादुर ओली

धनबहादुर ओलीका लेखहरु :

विद्यालय शिक्षाका अन्तर्वस्तु

समुदाय र राज्यका आवश्यकताअनुरूप नागरिकलाई शिक्षा प्रदान गर्न औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने व्यक्तिगत रुपमा नागरिकले अतिरिक्त तरिकाबाट पनि शिक्षा प्राप्त गर्दछन् । अघिल्ला दुई प्रणाली राज्यबाट व्यवस्थित हुन्छन् भने अतिरिक्त शिक्षा स्वयं व्यक्तिको जीवनकालमा जानी-नजानी एवं अनुभूतिजन्य कार्य प्रक्रियाबाट प्राप्त हुन्छ ।