विमला तुम्खेवा

विमला तुम्खेवाका लेखहरु :

कर्पोरेट लोकतन्त्रमा भुनभुनाइरहेको सत्ता !

सुन्नुहोस्,धर्मका ठेकेदारहरू समाजका भद्रभलाद्मी देशको संविधान निर्माताहरू छोरा चाहने तमाम बाउहरूसबै सबैलाई एउटा प्रश्न !