श्रीहरि अर्याल

लोकतन्त्रको जग हल्लाउने संशोधन

संविधानको भाग–२९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्धहरूले कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न त्यसको प्रचार–प्रसार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रीहरि अर्यालका लेखहरु :

२०१९ मा अन्य समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।